עדכון לגבי נגיף הקורונה ומפגשי הקהילה (Update on Corona virus and community gatherings )

עודכן ב: 19 מרץ 2020


English & По русски Below עדכון חשוב לגבי מפגשי הקהילה ב"עידן הקורונה" 😷🙏🏼


לאור ההנחיות האחרונות וההמלצה החד-משמעית שלא להתאסף, אנו נאלצים לבטל את האסיפות השבת, עד להודעה חדשה.

שני דברים חשובים לגבי השבתות והימים אלה בכלל:

1. נעלה לשידור באינטרנט בשבת ב-10:00 - תהיה בכל זאת אפשרות להתאחד סביב האדון בהלל, שמיעת דברו ובתפילה עבור ארצנו בזמנים קשים אלה. אתם מוזמנים להתחבר לערוץ היוטיוב של הקהילה (Beit Eliyahu).

2. זמנים כאלה מדגישים לנו עד כמה חשובות גם קבוצות הבית הקטנות - הלימוד, התפילה וההתחברות בהן. מי שעדין לא חלק מקבוצה כזאת מוזמן ליצור קשר עם פיליפ ולהצטרף לאחת מתאימה (052-688492).

כדאי להתארגן למציאות החדשה. בין אם יהיו שידורים או לא, מומלץ להיפגש ביחד כמשפחה, כקבוצת בית או להזמין חברים לזמן יקר של תפילה ביחד במצב המאתגר שעובר על הארץ והעולם.

הבה נהיה בתפילה עם הפסוק הזה במחשבותינו: "חֲזַק וְנִתְחַזַּק בְּעַד עַמֵּנוּ, וּבְעַד עָרֵי אֱלֹהֵינוּ; וַיהוָה יַעֲשֶׂה הַטּוֹב בְּעֵינָיו." שמואל ב' י' 12

מזכירים שוב גם לגבי מפגשים קטנים: לא משנה איפה ועם כמה אנשים נפגשים חייבים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות בכל הקשור לתסמינים והגיינה. מפגש קבוצת בית דומה לכל מפגש משפחתי וצריך לנהוג באחריות.


ושוב, תזכורת:

1. אין טעם לפחד ואין טעם להפחיד! נמשיך לנהוג באחריות, בזהירות ולא בבהלה עצמית ובהבהלת אחרים!

הורים, התנהגותכם והחלטותיכם המאוזנות קריטיות לרמת החרדה והגשת הביטחון של ילדיכם!

2. נקשיב ונציית להנחיות המעודכנות של רשויות הבריאות בישראל! נא לשים לב להבדל בין הוראות (פשוט מצייתים) ובין המלצות (לשיקול דעתנו). נזכור גם שמה שנכון לרגע זה לא בהכרח נכון בעוד שבוע או אפילו מאוחר יותר היום, אז נישאר מעודכנים!

3. הנחיות משרד הבריאות: איסור על התקהלות של מעבר ל-10 אנשים. על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה) להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה ולפעול כמקובל.

4. נתפלל וננצל את ההזדמנויות להיות עדות, עידוד ועזרה לאנשים שאנו פוגשים בימים אלה.


יש שאלות? לא בטוחים מה לעשות? צרו קשר :)


שמואל והנהגת הקהילה❤


An important update on community meetings in the "Corona Era" 😷🙏🏼


In light of the latest guidelines and the unequivocal recommendation not to assemble, we are forced to cancel the assemblies on Saturdays until further notice.

Two important things about Saturday's and these days in general:

1. Broadcast on the Internet at 10:00 - There will still be a chance to unite around the Lord in praise, hearing His word and prayer for our country during these difficult times: You are invited to join the community's YouTube channel tomorrow (Beit Eliyahu).

2. Such times emphasize to us how important small home groups are - the study, prayer and connection within them. Anyone who is not yet part of such a group is welcome to contact Philip and join an appropriate one (052-688492).


It's advisable to prepare for the new reality. Whether it is a broadcast or not, it is advisable to get together as a family, as a home group, or to invite friends for a precious time of prayer together in this challenging situation though which the earth and the world is passing.

Let us pray in prayer with this verse in our thoughts: "Be of good courage, and let us be courageous for our people, and for the cities of our God, and may the LORD do what seems good to him." 2 Samuel 10:12 We remind again about meeting in small groups: No matter where or with what amount of people we should keep the Ministry of Health instructions about the symptoms and hygiene. A small home group is similar to any other family meeting and we need to act responsible.

And again, a reminder:

1. There is no point in being afraid and there is no point in making others afraid! We will continue to act responsibly, cautiously and not in personal panic or by causing panic in others!

Parents, your balanced behavior and decision-making are critical to your children's levels of anxiety and feelings of confidence!

2. Listen and obey the updated guidelines of the Israeli health authorities! Please note the difference between instructions (which we are simply to obey) and recommendations (which we follow at our discretion). We also need to remember that what is true at this moment will not necessarily be true in a week or even later today, so stay informed and up-to-date!

3. Ministry of Health guidelines: There are no gatherings over 10 people. People with a fever of 38 degrees and above and respiratory symptoms (coughs or difficulty in breathing) must stay at home for up to two days after the fever subsides, regardless of being diagnosed for Corona and should act as is customary for such a situation.

4. We will pray and take the opportunity to be a witness, encouragement, and help to the people we meet these days.


Any questions? Not sure what to do? Be in touch 🙂


Shmuel and the congregation's leadership ❤ Важное сообщение о собраниях в церкви в связи с "короной" 😷🙏🏼


В свете последних указаний и однозначных рекомендаций не собираться, мы вынуждены отменить Субботние собрания до последующего уведомления.


Два важных момента по поводу Суббот и вообще в это время:

1. Прямая интернет трансляция в 10:00 - Мы сможем объединиться в прославлении Господа, слушать Божье Слово и быть в молитве за нашу страну в это сложное время: подключайтесь к каналу Beit Eliayhu на ютюбе.


2. Эти времена подчеркивают, как важны сейчас малые домашние группы - учение, молитва и общение в них. Кто до сих пор не стал частью одной из домашних групп, приглашаем связаться с Филиппом и присоединиться к одной из подходящих групп. (052-688492)


Давайте привыкать к новой реальности. Не важно будет или не будет трансляция, советуем быть вместе для поклонения (просмотра трансляции) как семья, как домашняя группа или с друзьями, для молитвы в это непростое время для нашей страны и всего мира.


Будем вместе в молитве с этим стихом в мыслях: "Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно" (2Цар 10:12).


Мы напоминаем о собраниях в малых группах: не важно где и в каком составе вы собираетесь, нам следует соблюдать указания МинЗдрава о симптомах и гигиене. Малая группа похожа на любую встречу в узком семейном кругу и мы должны вести себя ответственно.


И ещё раз, напоминание:

1. Не нужно бояться и пугать других! Будем и дальше вести себя ответственно, осторожно, не паникуя и не наводя панику на других.

Родители, ваше взвешенное поведение и решения имеет критическое влияние на страхи ваших детей!


2. Слушать и слушаться последних указаний МинЗдрава Израиля! Обратите внимание, что есть разница между указаниям (просто нужно повиноваться) и рекомендациями (нужно взвесить). Напомним, что то, что правильно сейчас, не обязательно будет верно через неделю или даже позже в этот самый день, поэтому нужно быть в курсе дел!


3. Указания МинЗдрава: нельзя собираться группами более 10 человек. Тем, у кого есть температура 38 градусов и выше, симптомами дыхательных путей (кашель и затрудненное дыхание) следует оставаться дома в течение двух дней после исчезновения симптомов. Это не имеет отношения к проверки на короновирус.


4. Будем молиться и использовать возможности быть свидетельством, ободрением и помощью людям, которых мы встречаем в эти дни.


Остались вопросы? Не уверены, что делать? Свяжитесь с нами :)


Шмуэль и лидерский совет! ❤

157 צפיות0 תגובות

צרו איתנו קשר!

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

עקבו אחרינו:

© 2019 כל הזכויות שמורות לעמותת בית אליהו  |  עיצוב ובניית אתר: www.brandnpack.co.il