חוזרים ל"שגרה " בבית אליהו !

English and По русски below מתחילים להחזיר את העניינים לסדרם בקהילה. לא רוצים להזניח את התכנסותנו! תודה לאל שהקהילה

היא לא הבניין, אבל היא גם לא וירטואלית!

אנחנו מבקשים מכולם לכבד את ההנחיות וזה את זה ולעשות את המיטב כדי לציית ולעזור

בתהליך הזה!

אלה ההחלטות שהנהגת הקהילה קבלה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לאחר התייעצות

רפואית-בריאותית ובהתאם לתנאי השטח בבניין הקהילה. נא לקרוא היטב את ההנחיות - ובעיקר

לפעול בהתאם!

האסיפות:

אנחנו חייבים לאזן ולווסת את כמות האנשים בכל אסיפה.

לשם כך יש לנו רשימה של אנשים שאותם נחלק לשתי האסיפות.

אנחנו מנסים להיות בשליטה ולהמעיט ככל האפשר בהפתעות

נא להקפיד להירשם ולהגיע לאסיפה אליה הוזמנתם! ולהגיע בזמן!

בימי חמישי יישלח לכם טופס הזמנה אותו תדרשו למלא. אם יהיה שינוי עד שבת בהגעה או במספר

האנשים, אז נא לעדכן.

במקרה ולא קיבלת הודעה, אז צור קשר. ייתכנו טעויות ובלבול...

נשתמש ב- 2 האולמות שלנו - הרוב יהיו בגדול וחלק בחדר התפילה.

נקפיד להתחיל ולסיים את האסיפות בזמן. נא לא לאחר!

אפשר להתחיל להגיע לאסיפות רבע שעה לפני תחילתן.

משך כל אסיפה יוגבל לשעה בערך (כמו בשידורים).

• אסיפה א': 10:00-11:00 .

• אסיפה ב': 11:30-12:30

עם תום האסיפות מתבקשים כולם לפנות את הבניין והחניון!

שתי מטרות:

א. למנוע התקהלות.

ב. לאפשר לצוות המתנדבים לחטא משטחים לקראת האסיפה הבאה.

ילדים ובית ספר שבת

קיווינו שנוכל לחזור גם לשגרה עם בי"ס שבת, אבל נצטרך להתאזר בעוד קצת סבלנות. השיעור

הקרוב גם יהיה ב-זום.

נמשיך לחשוב יצירתית ולראות איך נוכל לשרת עוד יותר טוב את ילדינו.

כללי התנהגות באסיפות בבניין הקהילה:

• נא לציית ל "ממונה/נאמן הקורונה" אנדרי ולסדרנים!

לא להתווכח ולא להתחכם.

• נא להביא מסכה ולעטות אותה על-פי הכללים במשך כל האסיפה.

המסכה אינה עבורך, אלא עבור האחרים! פשוט "ואהבת לרעך כמוך!"

• עם הכניסה לבניין, נא לשים אלכו-ג'ל (או לשטוף ידיים במים וסבון) ולהקפיד על כללי ההיגיינה

בזמן השהות במקום.

• נא להימנע ממגע והצטופפות (נחכה עם החיבוקים ולחיצות הידיים).

• נא לשמור את המרחק בין הכיסאות.

מותר להיצמד רק לבני משפחה מאותו בית .

• נא לדאוג לשתייה אישית.

לא יוקדש זמן להתחברות ולא יוגשו כיבוד ושתייה (אפילו לא מים).

תרגום: מי שזקוק לתרגום חייב להביא את האוזניות האישיות שלו!

לצערנו, יש אחים ואחיות שבינתיים יתבקשו להימנע מלהגיע לאסיפות:

• מי שסובל מחום מעל 38 מעלות ו/או תסמינים אחרים של המחלה.

• מי שנחשב בסיכון בשל גילו או מצב בריאותי עם מחלות רקע.

כשנלמד את המצב וההתנהלות שלנו בשבתות, נוכל לאפשר הגעה יותר בטוחה לקהילה.

השידור החי של האסיפה ביוטיוב יימשך בשבתות הבאות עד שדברים יחזרו למסלולם.

שוב, נזכור שאנחנו שונים במבט שלנו על מה שקורה ועלינו לכבד זאת!

כקהילה החלטנו פשוט לעשות את מה שאומרים לנו הרשויות ולעשות את זה טוב וחכם.

בתוך ההחלטה הזאת חייב להיות החופש לנהוג לפי המצפון וההבנה של כל אחד - כל עוד זה לא

נוגד את ההנחיות ומבלי לשפוט את האחר!

רוצים לעזור? אז אנא, התפללו!

• לחוכמה למנהיגים ולכל אחד ואחת בקהילה על מנת להתנהל נכון.

• עבור מורי הילדים והאתגרים החדשים בפניהם .

• להגנה ובריאות. אנחנו לא רוצים להידבק ולהדביק ובטח שלא להגיע לחדשות...

• לחסד, סבלנות ואחדות כגוף אחד .

שיהיה לכולנו המשך שבוע מבורך בתקווה שרובנו נוכל גם להתראות פנים אל פנים בשבת!

תודה!

שמואל והמנהיגים Return to "routine" at Beit Eliyahu

Things are starting to return to their order in the congregation. We don't want to neglect our gathering together! Thank God the congregation is not a building, but it is not virtual either!

We ask everyone to respect the directives as well as each other and to do our best to abide by them and help in this process!

These are the decisions that the congregational leadership has made in accordance with the Ministry of Health's guidelines, following medical-health consultation in accordance with the physical conditions of the congregational building. Please read carefully the instructions you will receive – and most of all, follow them!

Worship Meetings:

We must regulate and limit the number of people in each worship service. To do this, we have made a list of those who regularly attend which we have divided between the two services. We are trying to control and limit the possibility of surprises as much as possible (those who will not come, those who will not register and those who will stay at home).

Please register and attend the meeting to which you have been invited! And arrive on time!

On Thursdays you will receive an invitation and you will be required to fill out and return the form (RSVP). If there will be a change before Shabbat in either your attendance or in number of people attending, then please update us. – The fewest possible surprises ... In the event that you did not receive an invitation, please contact us. There may be some mistake or confusion ...

We will use our two meeting rooms – the majority will be at the big auditorium and a few will be at the Prayer Room. We will be sure to start and finish the worship services on time. Please do not be late! It will be possible to begin arriving to the Worship Services fifteen minutes before they begin.

The duration of each meeting will be limited to about an hour (as in live broadcasts). • First Meeting: 10:00 – 11:00 • Second Meeting: 11:30 – 12:30

At the end of each meeting everyone is asked to vacate the building and the parking lot! Two goals: A. Prevent crowding. B. Allow the volunteer staff to disinfect surfaces before the next worship service.

Children and Shabbat School

We had hoped that we would be able to also get back to normal with the Shabbat School, but we will need to exercise a little more patience. The upcoming lesson will also have to be via Zoom. We will continue to think creatively and see how we can serve our children even better.

Rules of Conduct at Worship Services in the Congregational Building:

• Please obey the “Corona Supervisor/Trustee” – Andre and the ushers! Do not argue with them or try to be smart.

• Please bring a mask and wear it according to the rules throughout the worship service. The mask is not for you, but for the others! Simply “And you love your neighbor like you!”

• When entering the building, please use alcohol gel (or wash your hands with soap and water) and adhere to the hygiene rules during your time in the building.

• Please avoid contact and crowding (we will continue to wait for the hugs and handshakes).

• Please maintain the spacing between the chairs. Only family members from the same household are allowed to sit closer together.

• Please bring your own personal drinks. There will be no time devoted to fellowship and refreshments or drinks (not even water) will not be served.

Translation: Anyone who needs a translation must bring their own headphones!

Unfortunately, there are brothers and sisters who will be asked to refrain from attending meetings at this time:

• Anyone suffering from fever above 38 degrees and/or other symptoms of the disease.

• Those considered at risk due to their age or health condition with background illnesses. As we learn about our situation and our conduct on Shabbatot, it will make it safer for us to arrive at the congregational meetings.

The live YouTube broadcasts of our Worship Meetings will continue on Shabbatot until things return to normal.

Again, we have different viewpoints of what is happening and we need to respect this fact!

As a congregation, we have decided to simply follow what the authorities are telling us and to do it well and with wisdom.

Within the scope of this decision there must be the freedom for each one to follow their own conscience and understanding – as long as that does not contravene the guidelines and as long as there is no judging of others!

Want to help?

Pray:

• Pray for wisdom for our leaders and everyone in the congregation so that we conduct ourselves right.

• Pray for the children’s teachers and new challenges before them.

• Pray for protection and health. We don't want to infect others or be infected, and we certainly don’t want to become a news item ...

• Pray for grace, patience and unity as one body.

May we all have a blessed week ahead in the hope that most of us can also see each other face to face, elbow to elbow on this Shabbat!

Thanks! Возвращаемся к «нормальной жизни» в Бейт Элияhу!

Мы начинаем возвращаться к обычной жизни в общине. И конечно мы не хотим оставлять наши собрания! Слава Богу, что церковь – это не здание, но она также и не виртуальная!

Найдите несколько минут внимательно прочитать то, что мы хотим тут сказать, это важно!

Мы просим всех с уважением относится к этим указаниям, друг ко другу и сделать все возможное, чтобы помочь в это время!

Вот решения, которые руководство общины приняло в соответствии с указаниями МинЗдрава, после медицинских консультаций и в соответствии условиями нашего здания.

Пожалуйста, прочите внимательно следующие указания, и самое главное, действуйте в соответствии с ними!

Собрания:

Нам нужно регулировать количество людей на каждом собрании, поэтому мы подготовили список людей, которые будут разделены на два собрания. Очень важно контролировать ситуацию, и мы постараемся избежать ненужных сюрпризов (например, что не пришли люди, которые не записаны, а те кто записаны не остались дома).

Пожалуйста, будьте очень внимательны, чтобы записаться и прийти на то собрание, куда вы приглашены и прийти вовремя!

В четверг мы пришлем вам бланк приглашения, который нужно будет заполнить. Если будут какие-то изменения до субботы, мы обязательно сообщим. Нам важно, как можно меньше сюрпризов.

Если вы не получили сообщение, обязательно свяжитесь с нами, может быть есть какая-то ошибка или путаница.

Мы будем использовать два зала – большинство людей будут в большом зале, и некоторые в смежном зале (молитвенная комната). Будем педантичны, чтобы начать и закончить собрание точно вовремя. Не опаздывайте!

Можно прийти на собрание за 15 минут до его начала.

Длительность каждого собрания будет примерно один час (как и трансляция).

• Первое собрание: 10:00 – 11:00

• Второе собрание: 11:30 – 12:30

По завершению собрания мы просим вас освободить здание и паркинг!

Мы преследуем две цели:

1) Избегать столпотворений

2) Позволить команде добровольцев провести дезинфекцию перед вторым собранием.

Дети и субботняя школа

Мы планировали, что сможем вернуться к обычной жизни вместе с субботней школой, но нам нужно ещё немного терпения. В ближайшую субботу урок будет все ещё в Zoom.

Будем мыслить креативно, будем искать возможность, как мы можем ещё лучше послужить нашим детям.

Правила поведения во время собрания в здании церкви:

• Пожалуйста, будьте послушны ответственному – Андрею Горохову и его помощникам. Не спорьте и не “умничайте”.

• Принесите с собой маску и носите ее всё время пока вы в собрании. Маска на вашем лице нужна не столько вам, сколько другим! Просто «любите ближнего своего!».

• По приходу в церковь используйте алкоджель (или помойте руки с мылом) и соблюдайте правила гигиены, пока вы в собрании.

• Пожалуйста избегайте прикосновений и столпотворений (пока подождем с объятиями и рукопожатиями)

Соблюдайте расстоянием между стульями. Можно приблизить стулья членов одной семьи, живущих в одном доме.

• Позаботьтесь, чтобы у вас было своё питьё. Не будет времени для общения, не будет угощения и кофе (даже воды не будет).

Перевод: кому нужен перевод – обязательно принесите свои наушники!

К сожалению, есть братья и сестры, которых мы попросим воздержаться от посещения собраний:

• те, у кого температура выше 38 градусов и/или другие проявление болезни.

• тот, кто относится к группе риска из-за возраста или по состоянию здоровья и с сопутствующими заболеваниями. Когда мы больше поймём ситуацию, и как мы можем собираться по шаббатам, мы сможем более уверено разрешить посещение собраний.

Онлайн трансляция собрания на канале youtube продолжится и последующие шаббаты до тех пор, пока мы не вернемся к обычной жизни.

Ещё раз, мы разные в наших взглядах на то, что происходит и нам нужно уважать мнения друг друга!

Как община мы решили просто исполнять то, что говорят нам делать власти, делать это хорошо и мудро. В этом решении конечно должно быть место, чтобы каждый поступал по своей совести и своему разумению – только, чтобы это не нарушало указания, и чтобы не было осуждения других!

Вы хотите помочь?

Молитва:

• Молитва о мудрости руководителей и каждого в общине, чтобы правильно поступать.

• Молитва за учителей субботней школы и за преодоление тех сложностей, с которыми сейчас сталкивается субботняя школа.

• Молитва о защите и здоровье. Мы не хотим заразить или заразиться и конечно не хотим с этим оказаться в новостях.

• Молитва о милости, терпении и единстве в одном Теле.

Благословенного вам продолжения недели в надежде, что большинство из нас смогут встретиться лицом к лицу, локоть к локтю в шаббат!

Спасибо!

Шмуэль и руководители общины

69 צפיות0 תגובות

צרו איתנו קשר!

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

עקבו אחרינו:

© 2019 כל הזכויות שמורות לעמותת בית אליהו  |  עיצוב ובניית אתר: www.brandnpack.co.il