אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

איסלאם – לא דת של שלום

28.04.2012

אודיו לא תקין