אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

מי אנחנו

אנחנו מאמינים שאלוהים רוצה שהקהילה שלו בבית אליהו תהיה מקום שיש בו גדילה!

snail horizon

כפי שרק הוא החיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כך אנו יודעים שרק בו יש את הכוח גם לגדל אותנו ולהצמיח פירות לכבודו. את הגדילה הזאת אנחנו רוצים לראות בשלושה תחומים שאי-אפשר לנתק אותם זה מזה:

אנו רוצים לגדול מעלה - קרוב יותר למשיח.
אנו רוצים לגדול פנימה - קרוב יותר זה לזה.
אנו רוצים לגדול החוצה - קרוב יותר לעולם מסביבנו. 

אנו רוצים לגדול מעלה - קרוב יותר למשיח.
במערכת יחסים שהיא תקינה וחיה, תמיד יש גדילה. אנחנו רוצים לדעת את אדוננו וכל הזמן להתעמק בו. הוא מקור חיים ורק באורו נראה אור. לכן אנו רוצים שהקהילה תהיה מקום בו משתחווים לו, מהללים את שמו ודורשים את פניו. אי אפשר לגדול ולדעת ה' מבלי להקשיב לדברו החי. הוא הסמכות העליונה ובו נמצאת כל החוכמה וכל ברכה. הגדילה במשיח אינה עניין של רגש, אלא של עמידה באמת במלוא רוח הקודש.

אנו רוצים לגדול פנימה - קרוב יותר זה לזה.
אלוהים לא רק שיקם את מערכת היחסים שלנו איתו, אלא רוצה גם לשקם ולבנות את מערכות היחסים בינינו כילדיו – מערכות יחסים שמבוססות על החסד והאמת שלו. במשפחתו בבית אליהו הוא רוצה לבנות קהילה אוהבת, בה יש אנשים המוכנים לתת ולהקריב איש למען רעהו.

אנו רוצים לגדול החוצה - קרוב יותר לעולם מסביבנו.
בדברו מכריז ה' עד כמה יקרים לו כל בני האדם, ועד כמה הוא מייחל ליחס חי ואישי עם כל אחד ואחת. כאנשים שחוו את חסדו ואהבתו של ה' אין דבר יותר טבעי מלרצות לחלוק את מה שחווינו, וגם להפגין זאת במעשים טובים. כל זה נעשה בכוחו של אדוננו המושלם מלא החסד והרחמים ולכבודו.